Götterdämmung: Order of the Dragon

Ordo of the Dragon sprider sina vingar

Starten i London

Välkommen till London.
År 1727 tidig sommar
Grupp medlämnarna Mina och Henry och Bartholomew fick sin första upp drag av orden att färdas till Londom och söka kontakt med en delarna av sällskapet som finns där.
Gruppen plockades upp av Jack Smith deras kontakt i sällskapet för London.
Efter en färd i en droska presenterades gruppen för en ny medlämn som bor i Londom, en vis gammal man vid namnet Karl von Dagen som verkar vara en bitter och gammal man som bor i sunkigt övergivna gata i London. 

Comments

Thelich

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.